۳.۰ نسخه
۱۹.۴ مگابایت حجم
۳۱ دانلود

همراه بانک ایران زمین | IranZaminدانلود

همراه بانک ایران زمین | IranZamin

بانک ایران زمین

همراه بانک سیستم همراه بانک جدید: معرفی : مراحل و شرایط استفاده از نرم افزار همراه بانک افتتاح سپرده مراجعه به نزدیکترین شعبه تکمیل فرم های مربوطه در شعبه دریافت نام کاربری و رمزهای اول و دوم (رمز انتقال وجه) از شعبه معرفی خدمات: انتقال وجه * انتقال وجه از کارت بانک های آینده/پست بانک/دی/شهر/انصار/ملی * انتقال وجه از کارت بانکی به کارت، سپرده یا شماره موبایل(مشتریان ایران زمین) * انتقال وجه از سپرده به سپرده، شبا یا شماره موبایل(مشتریان ایران زمین) * مشاهده/لغو انتقال وجه مستمر * انتقال وجه دسته ای( داخلی ایران زمین) خدمات چک (مشاهده دسته چک، ثبت مبلغ چک و مسدودی چک و استعلام وضعیت چک های واگذار شده تسهیلات( مشاهده فهرست و تاریخچه تسهیلات، پرداخت قسط تسهیلات و تنظیم پرداخت خودکار شعب بانک گزارش تراکنش ها( گزارش عملیات انجام شده در نرم افزار/ تاریخچه عملیات انتقال وجه پایا و ساتنا) ماشین حساب بانکی(دریافت شبا /نرخ ارز ) دریافت صورتحساب (نموداری/ میله ای و ...) پرداخت : خرید شارژ ، پرداخت قبوض و کمکهای مردمی تنظیمات : تغییر نام کاربری و رمز عبور و رمز دوم همراه بانک سیستم همراه بانک جدید: معرفی : مراحل و شرایط استفاده از نرم افزار همراه بانک افتتاح سپرده مراجعه به نزدیکترین شعبه تکمیل فرم های مربوطه در شعبه دریافت نام کاربری و رمزهای اول و دوم (رمز انتقال وجه) از شعبه معرفی خدمات: انتقال وجه * انتقال وجه از کارت بانک های آینده/پست بانک/دی/شهر/انصار/ملی * انتقال وجه از کارت بانکی به کارت، سپرده یا شماره موبایل(مشتریان ایران زمین) * انتقال وجه از سپرده به سپرده، شبا یا شماره موبایل(مشتریان ایران زمین) * مشاهده/لغو انتقال وجه مستمر * انتقال وجه دسته ای( داخلی ایران زمین) خدمات چک (مشاهده دسته چک، ثبت مبلغ چک و مسدودی چک و استعلام وضعیت چک های واگذار شده تسهیلات( مشاهده فهرست و تاریخچه تسهیلات، پرداخت قسط تسهیلات و تنظیم پرداخت خودکار شعب بانک گزارش تراکنش ها( گزارش عملیات انجام شده در نرم افزار/ تاریخچه عملیات انتقال وجه پایا و ساتنا) ماشین حساب بانکی(دریافت شبا /نرخ ارز ) دریافت صورتحساب