۳.۰.۰ نسخه
۲۵.۰ مگابایت حجم
۳۳ دانلود

مسیرودانلود

مسیرو

مترو تهران
مسیرو
مسیرو
مسیرو
مسیرو

به این ترتیب که به راحتی اینترنت همراه خود را خاموش کنید ، مبدا و مقصد را وارد کنید؛ طی چند ثانیه مسیرهای ممکن، آنالیز می‌شود و بهترین مسیر ممکن چه در بحث مترو و چه بی آر تی به مسافر نشان داده میشود.