۱.۶.۱ نسخه
۲۶.۳ مگابایت حجم
۸ دانلود

داک بانک شهردانلود

داک بانک شهر

بانک شهر
داک بانک شهر
داک بانک شهر
داک بانک شهر
داک بانک شهر
داک بانک شهر

همراه بانک شرکتی در بستر تلفن همراه برای رفع نیاز های بانکی شرکت های کوچک و متوسط، ویژه حساب های مشترک، حقیقی و حقوقی با ویژگی ها به شرح ذیل:

گردش کار چند امضایی برای حساب‌های مشترک (حقوقی/حقیقی)

قابلیت های داک بانک شهر برای iOS :
کنترل دسترسی‌ کاربران سازمان به حساب‌ها توسط مدیر

امکان تعریف حسابدار و راهبر سپرده

انتقال وجه گروهی

استفاده از امضا دیجیتال

تایید با اثر انگشت

نمایش دستور پرداخت برحسب اولویت به امضاداران

درج توضیحات و الصاق عکس برای دستور پرداخت

اطلاع رسانی به امضا داران از طریق سرویس Notification

امکان اخذ صورتحساب سپرده

دسترسی از طریق وب

تایید با اثر انگشت