۲.۴.۳ نسخه
۷۴.۹ مگابایت حجم
۰ دانلود

Railways!دانلود

Railways!

INFINITY GAMES, LDA
Railways!
Railways!
Railways!
Railways!
Railways!
Railways!

یک بازی شبیه سازی است که در آن قطار، مسافر و راه آهن دارید. هدف شما این است که قطارها را به صورت استراتژیک بین مسیرها جابجا کنید، مسافران را سوار کنید و از تصادف جلوگیری کنید. ماموریت شما زمانی کامل می شود که تمام مسافران را جمع آوری کنید.برای مدیریت قطارها مانند یک استاد، باید یاد بگیرید که چگونه:

- توقف قطار برای مدت محدود با یک ضربه.

- قطار را برای ایجاد یک مسیر جدید بکشید.

- به طور خودکار مسافران نزدیک را انتخاب کنید و قطارها را پر کنید.

- از دویدن مسافران هنگام تغییر مسیر خودداری کنید.

- از تصادف بین قطارها جلوگیری کنید.