۱.۰.۰ نسخه
۱۴.۳ مگابایت حجم
۳ دانلود

آکادمی کاری شودانلود

آکادمی کاری شو

علی مقدم جاه
آکادمی کاری شو
آکادمی کاری شو
آکادمی کاری شو
آکادمی کاری شو
آکادمی کاری شو

پلتفرم آمـوزش آنلاین کاری‌شـو با هـدف افزایش سطح علمی دانشجویان، دانش آمـوزان و علاقه مندان جویای علم، فعالیت خود را بصورت تخصصی در بهمن ۱۴۰۰ در حوزه های برنامه نویسی، پایگاه داده، طراحی Ui-Ux و سوشیال مدیا شروع کرد. لازم به ذکر است که اساتید ایـن مجمـوعه پس از بررسـی هـای تخصصـی اتاق فکر کاری‌شو انتخاب می‌شوند.