۲.۰.۶ نسخه
۴۳.۲ مگابایت حجم
۱۸ دانلود

پیدو | سوخت رسانی سیاردانلود

پیدو | سوخت رسانی سیار

فرهاد کریم زاده
پیدو | سوخت رسانی سیار
پیدو | سوخت رسانی سیار
پیدو | سوخت رسانی سیار
پیدو | سوخت رسانی سیار

راهکار شما پیدو است! با اپلیکیشن پیدو در سریعترین زمان ممکن باک خود را پر کنید.


اپلیکیشن پیدو زیرنظر شرکت پتروآیریک کارآفرینان پارسیان به صورت انحصاری خدمات سوخت رسانی را به شکل های متنوع ارائه می کند.


درحال حاضر پیدو در مناطق 1 ، 2،3 و 5 شهر تهران فعال می باشد.