۱.۱ نسخه
۱۰.۴ مگابایت حجم
۱ دانلود

شبکه پنجدانلود

شبکه پنج

شبکه پنج
شبکه پنج
شبکه پنج
شبکه پنج
شبکه پنج
شبکه پنج
شبکه پنج
شبکه پنج

- آرشیو برنامه های پخش شده (فیلم سینمایی، مجموعه تلویزیونی، به خانه برمی گردیم، رنگین کمان، تهران 20 و ...)
- پخش زنده شبکه
- دسترسی به آخرین اخبار شبکه پنج
- جدول پخش روزانه برنامه های شبکه
- شرکت در مسابقه زنده برخط شو با جوایز هفتگی
- خبرنگار افتخاری
- جدول پخش برنامه ها
و ...