۱.۰.۴ نسخه
۴۳.۵ مگابایت حجم
۱۲ دانلود

قانون پلاسدانلود

قانون پلاس

سیما اپ
قانون پلاس
قانون پلاس
قانون پلاس
قانون پلاس
قانون پلاس
قانون پلاس
قانون پلاس

قانون پلاس دارای امکانات متنوعی می باشد که شامل مواد زیر می باشد:

- دسترسی به مهم ترین قوانین رسمی کشور و دیوان عالی کشور

- نظریات مشورتی

- آرا وحدت رویه

- محاسبات از قبیل ارث و خسارت تاخیر تادیه

- ایجاد آلارم برای یادآوری کارهای روزانه

- تقویم کاری و ایجاد آلارم یادآوری

- ایجاد دسته بندی و شخصی سازی از قوانین، نظریات مشورتی، آرا وحدت رویه و یادداشت های شخصی و همچنین ذخیره آن در سرور و نگهداری مطالب در صورت حذف نرم افزار